Geologia:
 • wykonywanie projektów prac geologicznych i dokumentacji geologicznych dla surowców podstawowych i pospolitych,
 • wykonywania projektów zagospodarowania złoża,
 • wykonywanie operatów ewidencyjnych zasobów,
 • prowadzenie obsługi geologicznej w zakładach wydobywających surowce podstawowe i pospolite,
 • prowadzenie dozoru geologicznego dla wierceń w podziemnych zakładach górniczych i na powierzchni,
 • wykonywanie dokumentacji geologicznych dla otworów wiertniczych,
 • wykonywanie projektów prac hydrogeologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych ustalających warunki hydrogeologiczne dla wydobywania kopalin ze złóż i zasoby wód podziemnych,
 • ustanawiania stref ochronnych zbiorników wód podziemnych,
 • określania warunków wtłaczania wód do górotworu,
 • określanie warunków hydrogeologicznych przy projektowaniu inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, magazynowania i składowania na powierzchni lub w górotworze substancji i odpadów,
 • określania warunków geologiczno inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, projektowania obiektów budowlanych,
 • określania warunków wytrzymałościowych dla skał,

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "GEO-EKO-WIERT"
Jerzy Jędrzejewski
Ul. Łabędzia 17/2
40-521 Katowice
NIP 954-100-35-46
Regon 272790860
tel. 508 091 697
fax 032 205-20-43
e-mail: biuro@gew.com.pl
Nasza Oferta  ·  Kontakt