Istniejące od 1997 roku Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "GEO-EKO-WIERT" ma przyjemność zaproponować Państwu usługi w zakresie geologii, hydrogeologii, geologii inżynierskiej, wiertnictwa, ochrony środowiska i geodezji.
W szczególności oferujemy: Wyżej wymienione usługi wykonywane będą przez osoby posiadające stosowne uprawnienia zawodowe do wykonywania poszczególnych prac. Dozorowanie prac w zakładach górniczych prowadzone jest przez osoby posiadające uprawnienia dozoru wyższego w specjalności geologicznej i hydrogeologicznej oraz kierownika działu mierniczo - geologicznego w podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych.
PHU "GEO-EKO-WIERT" wykonywało prace dla zakładów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego i Kompanii Węglowej. Współpracowało z Głównym Instytutem Górnictwa, Firmą EKOLOGUS z Bielska Białej, Zakładem Odmetanowania Kopalń ZOK II w Rybniku, Przedsiębiorstwem Robót Geologiczno - Wiertniczych w Sosnowcu, Przedsiębiorstwem Robót Górniczo - Wiertniczych POLWIERT sp z o.o. w Sosnowcu, Kopalnią Piasku Kuźnica Warężyńska w Dąbrowie Górniczej i in.